Kontakt

Reklamace/Odstoupení od kupní smlouvy

Prostřednictvím on-line formuláře můžete zboží přímo uplatnit nebo vrátit. Veškeré potřebné informace naleznete přímo pod odkazem.

Online formulář
Retourenanmeldung

Odstoupení od kupní smlouvy

Ustanovení v této části VOP se výslovně nevztahují na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikatele, stejně tak pro fyzické osoby nepodnikající, které nesplňují podmínky stanovené zákonem o ochraně spotřebitele či v Občanském zákoníku.
Kupující je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy nejlépe písemnou formou, a to prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP, e-mailem na elektronickou adresu info@famtastic.cz nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že ze strany Kupujícího k odstoupení od smlouvy došlo.

Pro více informací navštivte naši sekci s otázkami a odpovědi

FAQ
Naším cílem je odpovědět na všechny dotazy v rámci 1 pracovního dne

Bude nám potěšením pomoci Vám

Tel.: 225 348 506*
Pondělí - Pátek od 8:00 do 18:00
*Telefonát se účtuje podle ceníku Vašeho operátora do pevných síti.

Exkluzivně pro obchodní partneři

Email: b2b@famtastic.cz